narodno kolo - bojarka

Poslao: vvuujjaa | Komentara: 2 | Glasova: 2 | Ocjena: 5 | Print
narodno kolo-bojarka
transkripcija: vvuujjaa
home: 2akordi.nettakt 2/4

 Hm       Em    Hm  Em     Hm  F#7     Hm

______________|_5,___________|_5,_____________|________________|
_______5,_7_7_|___8,7,5,__7__|___8,7,5,_______|________________|
_4,6,7,_______|______________|____________7_7_|_(4)6,4,6,7,__4_|2x
______________|______________|________________|________________|
______________|______________|________________|________________|
______________|______________|________________|________________|

  F#7 Hm  Em    Hm  Em     Hm     F#7    Hm

___________|_____________|______________________|______________|
___5_______|_5,7,8,5__7__|_5____5,7__________5__|______________|
________7__|_____________|____7,______7__6,7,___|_6__4,6,7___4_|2x
___________|_____________|______________________|______________|
___________|_____________|______________________|______________|
___________|_____________|______________________|______________|


 Hm       F#7    Hm F#7    Hm  F#7     Hm

___(6)7___(6)7_|_5,__________|_5,_____________|________________|
_______________|___8,7,5,__7_|___8,7,5,_______|________________|
_4______4______|_____________|____________7_7_|_(4)6,4,6,7,__4_|2X
_______________|_____________|________________|________________|
_______________|_____________|________________|________________|
_______________|_____________|________________|________________|


  F#7 Hm  Em    Hm  Em     Hm     F#7    Hm

___________|_____________|______________________|______________|
___5_______|_6,7,8,5__7__|_5____5,7___________5_|______________|
________7__|_____________|____7,______7__6,7,___|_6__4,6,7___4_|2X
___________|_____________|______________________|______________|
___________|_____________|______________________|______________|
___________|_____________|______________________|______________|

nota u zagradi je pred-udar!

 Komentari:
Poslao :: vvuujjaa
hvala svima na pomoci!
Poslao :: Johnny035
Malo bih drugačije napravio ove tablature, da budu preglednije i razumljivije, ali nema veze, ja i ove mogu da rastumačim. ;D
Poslao: vvuujjaa | Komentara: 2 | Glasova: 2 | Ocjena: 5 | Print