daleka obala :: skatula za sne

Transkripcija: newals (newalss@walla.com)


UVOD: F, C, G

MALI UVODNI SOLO:
     F  G  C      F  G  C      F  G  C      F  G  C
|--------------5----|-------------------|8-7-5---5-5---5----|8-7-5---5-5-7-7-8--|
|----5---6-6-8---8--|5---------------5--|------8-----8---8--|------8------------|
|5-7---5------------|--7-7-5-5-5-7-7----|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

F            C
 Jedna iz glave mi ne gre
  F         C
 Da u snu pojubia san te
F      G
 Doslo mi je to polako
E     Am
 Posli uprija san jako
 F  G  C
 Usne usnama


 Samo malo bilo me je straj

 Da jubavi nasoj tu je kraj

 Kad je zora zarudila

 Pod kusinon mi je bila

 Skatula za sne


REF:
       F   G  C
  Meni niko ukrest ne more
       F  G   C
  Ovu moju skatulu za sne
       F   G  C
  Meni niko ukrest ne more
        F  G   C
  tvoje golo tilo kraj mene


 I jos jedno tija bi van rec
 Sada jedva cekan poci lec
 Jer sve lipo ca san snija
 Zauvik san dobro skrija
 U skatulu za sne

REF:
  Meni niko ukrest ne more
  Ovu moju skatulu za sne   X3
  Meni niko ukrest ne more
  tvoje golo tilo kraj mene